Training

Training Program (Tentative)

 Month Program
 April 2017 Kursus 1 Hari : Pengurusan & Pemasaran Hotel Budget
Kursus 1 Hari : Pengurusan & Pemasaran Homestay
 May 2017 Bagaimana Untuk Memulakan Perniagaan Hotel Budget